Bussiettevõte Taisto Liinid lõpetab 15. augustiga Tartu-Viljandi-Pärnu ja 22. augustiga Pärnu-Tallinn ja Tallinn-Paide-Viljandi-Valga bussiliinide teenindamise. Käigus ei ole enam 20 väljumist päevas.

“Liinide sulgemisel sellist ühte suurt põhjust ei ole,” ütleb Taisto Liinide juhataja Taisto-Taimo Kängsepp. “Liinivedu on viimasest kahest koroonatalvest räsitud ja on näha, et kolmas talv parem ei tule. Bussinduses loevad tegevusmahud ja kunagiste mahtude taastumisele ei saa panustada. Vahepeal on maailm ja inimeste harjumused muutunud,“ jätkas Kängsepp.  „Diislikütuse hind on vähemalt kaks korda kallim kui kaks suve tagasi. Eeloleval talvel läheb inimestel suur hulk oma sissetulekust sellele, et saada kõhud täis ja hoida tuba soe, seega ei saa me prognoosida bussireisijate arvude kasvamist.“

„Kolmanda asjaoluna tuleb ära mainida, et kuigi ühistransport osana turismisektorist on koroonalainetest kõige rohkem pihta saanud majandussektor, siis valdkonda reguleerivat ühistranspordiseadust ei ole peetud vajalikuks viimase kahe ja poole aasta jooksul praegustele muutuvatele oludele vastavaks kohandada,” põhjendas Kängsepp kaugliinide sulgemisi.

“Võrumaa ettevõtjana jätkan kohaliku kogukonna huvidest alates 22. augustist Võruga seotud Võru-Tartu ja Võru-Tallinn bussiliinide teenindamisega. Keskendume järgnevalt tellimusvedudele ja seda suuremas mahus väljaspool Eestit. Sellise suure üleriigilise liinibusside võrgu käigushoidmise lõpetame ära, praegusel kujul ei ole sellel ettevõtlusvaldkonnal perspektiivi,” selgitas Taisto-Taimo Kängsepp. “Kindlasti minu otsus halvendab osades Eesti piirkondades ühistranspordi kättesaadavust, samas usun, et on kohapealseid bussiettevõtteid, kellel on võimalik avada täiendavaid bussiliine.”