Oleme  kehtestanud alljärgneva korra ja hinnad Ühistranspordiseaduse §72 L 6 alusel pagasi vastuvõtmiseks, veoks, väljaandmiseks kommetrsliinivedudel:

Kergesti purunev ja hinnaline pagas (raha, dokumendid, ehted, tehnika, jms) palun võta endaga alati bussi salongi kaasa ja ära jäta seda järelvalveta.

Ühissõiduki salongis ja pagasiruumis on keelatud vedada lõhke-, mürk- ja sööbeainet, radioaktiivset, tuleohtlikku, kahjustavat, lehkavat ja määrivat pagasit ning nõuetekohase pakendita aineid ja asju.

Pagasivedu bussi pagasiruumis

Reisija võib Taisto liinibussi pagasiruumi paigutada pagasit, mille ühiku mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti ümbrises suuski ning kokkupandud ja ümbrises jalgrattaid. Palume pöörata tähelepanu, et pagasiruumi paigutatud pagas ei määriks teiste reisijate pagasit.

Juhime tähelepanu, et tavapärasest suurem pagas (jalgratas, lapsevanker, muusikainstrumendid, spordivahendid, jms) ei pruugi alati bussi pagasiruumi ära mahtuda ning ning selle paigutamise võimalus tekib pärast tavapagasi äramahutamist pagasiruumi. Eripagasi paigutamiseks palume pöörduda bussijuhi poole ja/või järgida tema poolt saadud juhiseid. Suurema pagasiga kindla sõidusoovi korral palume sellest teatada meie kliendiinfo telefonil 5151882 või e-mailil info@taisto.ee, võimalusel üritame leida lahenduse. Võimalusel palume suurema pagasiga reisida mõnel nädala keskele jääval päeval, kus on vähem reisijaid.

Pagas võetakse bussijuhi poolt vedamiseks vastu pagasipileti ostuga hinnaga 4 eurot, mis tagab, et bussijuht paigutab ise reisija pagasi teiste pagasist eraldi pagasiruumi.

Pagasivedu bussi salongis

Reisija võib tasuta Taisto liinibussi salongi kaasa võtta käsipagasit, mille ühiku mõõtmete summa ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti ümbrises tulirelvi, selleks kohaldatud puurides või kastides või muul viisil väikeloomi ja linde.

Loomad, käsipagas, suusad ja muu pagas ei tohi segada reisijate istumist-liikumist ega härida muul viisil teisi reisijaid ega rikkuda nende riideid ja ühissõiduki sisemust.

Lemmikloom

Juhime tähelepanu, et kui väikeloom või lind härib bussijuhti või kaasreisijat, siis me ei saa lubada sellega ühissõidukis reisida (seda ei taga ka juba ostetud pilet). Loomaga reisija on kohustatud bussijuhi nõudel istekohta vahetama. Palun hoia looma terve reisi vältel selleks kohaldatud puuris, kastis või kotis, et loom ei puutuks kokku bussi salongiga. Looma kokkupuutumine reisjate istmega on rangelt keelatud! Koer peab olema suukorviga ja lühikese rihmaga. Kui loom võtab bussis ära terve istekoha jagu ruumi (või soovitakse loom paigutada erladi istemele), siis tuleb selleks osta täiendav bussipilet. Lubatud ei ole vedada haigeid või kaasreisijate elu või tervist ohtu seadvaid loomi. Looma poolt põhjustatud kahju bussi salongile on reisija kohustatud bussijuhi esimese nõudmise peale ettevõttele hüvitama.

Kahju hüvitamine pagasi kaotsimineku või hävimise korral

Pagasipileti ostmisega ettevõtte poolt vedamiseks vastu võetud pagasi kahjustada saamise eest vastutab vedaja kuni 150 euro ulatuses reisija poolt esitatud ostutšekkide alusel. Seda summat ületavate või kahju piisavalt tõendamata nõuete puhul jätab vedaja endale õiguse kahju hüvitamisest keelduda. Kahjunõue tuleb esitada kirjalikult e-posti või posti teel koos koopiaga pagasipiletist ja sõidupiletist pagasipiletil olevatel kontaktidel.