Kõik Taisto liinibussid on varustatud bussis traadita interneti (WiFi) kasutamist võimaldava seadmega, vastav kleebis on sõiduki külgedel.

Pakume bussides Tele2 internetiühendust. Ühenduse loomiseks tuleb oma kaasaskantaval WiFi internetiühendust võimaldaval seadmel kuvada saadaolevad traadita võrgud (View Available Wireless Network) ning seejärel ühenduda võrkude loetelust võrku tähisega Taisto-number. Kui kasutate e-kirjade saatmiseks seadmepõhist e-mailiprogrammi, siis e-kirjade väljasaatmiseks peab outgoing mailiserveriks olema smtp.tele2.ee.

Traadita interneti kasutamine bussis on tasuta, võrguga ühendamine on paroolivaba, teenuse andmeedastus ei ole krüpteeritud. Osade andmemahukate veebilehtede kasutamine on blokeeritud, võrgu ülekoormamisel või ebaproportsionaalselt suure andmemahu kasutamisel ligipääs wifi ühendusele bussis blokeeritakse. Interneti ühenduse hetkekiirus vastaval ajahetkel sõltub klientide arvust võrgus, seadmete geograafilisest asukohast, võrgu koormusest ajas, jne. Eelnevast tulenevalt võib praktikas esineda suurematel maanteedel kuni mõnekümneminutilisi ühenduse katkestusi. Kui katkestus venib pikemaks või ühendus puudub juba linnas sõitu alustades, siis teata probleemist bussijuhile, kes teeb WiFi seadmele restardi.

NB! Mingil põhjusel internetiühenduse puudumine bussis või ebarahuldav internetiühenduse kiirus ei ole aluseks piletiraha tagastamisele!

Suurematest probleemidest või ettepanekutest teata meile e-kirjaga info@taisto.ee või meie klienditeenindusele tel 5151882.